Places & resorts

H-Artistry 2013 –

Đầu năm mới, đi xem concert H-Artistry 2013, so… enjoy. Năm nay tổ chức ở Nguyễn Du, ánh sáng đầu tư đẹp mắt, âm thanh thì just so so, tập…