LIFESTYLE

H-Artistry 2013 –

Đầu năm mới, đi xem concert H-Artistry 2013, so… enjoy. Năm nay tổ chức ở Nguyễn Du, ánh sáng đầu tư đẹp mắt, âm thanh thì just so so, tập…

I’ve never been to me

Có những bài hát nghe mãi không chán, có những giai điệu cứ day dứt thấm mãi dù đôi khi không hiểu rõ thật sự ý nghĩa của nó là…