books

Cuộc dạo chơi – phần đầu

“BY ZEEPEE – 01/08/2008 Đầu thuốc đỏ hồng dần lụi tàn, anh vùi vào bao thuốc rỗng. Vuốt điếu thuốc cuối cùng, anh từ từ châm lửa mắt lại nhìn…