BLOG

Làm đi rồi tung tăng..

Công việc thì cứ tới tấp. Horoscope nói đúng kinh khủng, nhiều lúc không muốn tin cũng không được. Năm nay là năm của làm, làm và làm của Song…

Cuối tuần giản dị

Cuối tuần, tuần thứ 2 của tháng 4, tháng mà có tới 2 cái long weekend nhờ giỗ tổ Vua Hùng và 30/4 – 1/5…. 1. Vậy là mấy cái…

HAPPY NEW YEAR 2013

Chào đón 2013 sẽ đặc biệt lắm đây, vì theo tử vi thì năm sau (tuổi âm) mình sẽ giàu to, như vậy thì năm nay phải tạo cơ sở…

Today is a beautiful gift

Mỗi một ngày thức dậy phải nói với bản thân rằng “Today is a beautiful gift”. Sai Gòn gần mùa Giáng Sinh, không khí Christmas đã có đôi chỗ, nhạc…