BLOG

Ignore or fight to the end?

Lại thêm một đêm trăn trở rồi đây. Vừa rồi gặp mấy cô bạn thân, bảo là blog chị chán lăm, vì chị viết nhã quá không có gì giật…