BLOG

Ngày 21 Tết 2015

Tôi cần nghỉ ngơi. Hay tôi đã nghỉ ngơi quá lâu và bây giờ mới bắt đầu làm việc? Chẳng biết trong ngừng ấy năm tôi đã làm gì để…

Idle to go fast

Sáng nay nghe câu này “Tôi không lazy, chỉ là chuyển sang chế độ energy saving mode”. Chính thức chuyển sang chế độ saving mode trong vòng 4 ngày. Trong…

Chuyện mang giày

Cũng như hầu hết các cô gái cỡ tuổi tôi, tôi thích những đôi giày duyên dáng cao chót vót và đủ màu. Đã nhiều năm kể từ hồi bước…

Thought of the day 14/06

Nếu chỉ bằng lời ong tiếng ve của người này người kia có thể tác động chi phối đến tâm tư tình cảm và làm tổn thương bạn thì đừng…